My Blog
My WordPress Blog

หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา May 12, 2018

จากผักตบชวาที่ดูไร้ค่าตามแม่น้ำลำคลอง กลายมาเป็นสิ่งมีค่าที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านสันป่าม่วงแห่งนี้ได้รวมกลุ่มกันผลิตงานหัตถกรรมจากผักตบชวาหลังจากว่างจากงานเกษตรกรรมด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา พร้อมกับได้พิจารณาคัดเลือกบ้านสันป่าม่วงให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว

โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีความคงทน และมีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น หมวก กระเป๋า จานรองแก้ว ไปจนถึงของประดับตกแต่งบ้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: Travel News