My Blog
My WordPress Blog

ล้างตลาดสดรับเทศกาลตรุษจีน February 6, 2018

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

โดยร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าล้างตลาด พร้อมตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน เพื่อเตรียมการรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน แต่ละบ้านต่างเริ่มจับจ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรียมข้าวของและอาหารสำหรับเซ่นไหว้และรับประทานร่วมกันในวันตรุษจีน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบและอาหาร ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัย ร่วมสร้างกรุงเทพฯเป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Categories: Health News