My Blog
My WordPress Blog

รัฐเฉือนเนื้อ 3 พันล้านอัดภาษีบัตรคนจน March 6, 2018

ครม.สัญจร เพชรบุรี ไฟเขียวนายจ้างนำค่าจ้างคนจนมาหักภาษีได้ 1.5 เท่า กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นำค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้างที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และต้องเป็นเงินค่าจ้างที่จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นำมาหักภาษีได้ 1.5 เท่าของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้างที่มีบัตรสวัสดิการฯ และต้องไม่เกิน 10 % ของจำนวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 – 31ธ.ค.62  ทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการลดหย่อนภาษีครั้งนี้ถือเป็นมาตรการจูงใจให้นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจัดการฝึกทักษะฝีมือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ หรือพิจารณาจ้างงานผู้มีบัตรสวัสดิการฯ เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลน อัตราดอกเบี้ย 4% ที่ให้กับเอสเอ็มอีที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากเดิมที่หมดอายุเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา เป็น 30 มิ.ย. 61 เพื่อทำให้เอสเอ็มอีอีก 455 ราย วงเงินสินเชื่อ 4,956.69 ล้านบาท ได้รับเงินสินเชื่อซอฟท์โลน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

 

Categories: News