My Blog
My WordPress Blog

ปลาสวยงาม…หายาก ‘สินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์’ March 4, 2018

ปลาสวยงาม…หายาก ‘สินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์’ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตลาดปลาสวยงามได้มีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำแปลกใหม่ๆ ทั้งเรื่องขนาด สีสัน ฯลฯ ขึ้นมากมาย และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กลายเป็นการกระตุ้นตลาดปลาสวยงามของไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น

นายคมน์ ศิลปาจารย์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง บอกว่า กรมประมงได้มีการศึกษาวิจัยเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิด ทั้งเพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่นการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนแพลตตินัม ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยทีมนักวิจัยกรมประมง เพื่อเป็นอีกทางเลือกป้อนให้กับตลาดปลาสวยงาม

ล่าสุด ทางกรมประมงได้สำรวจสัตว์น้ำอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยม จนส่งผลให้ปลาชนิดนี้หาพบได้น้อยลงจากธรรมชาติ เป็นปลาที่สวยงามและขึ้นแท่นเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจปลา “สินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์”

ดัง นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร บอกว่า เมื่อต้นปี 2556 ศูนย์ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลา สินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร์ (Bicolor Angelfish) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centropyge bicolor เป็นปลาในกลุ่มสินสมุทร Angelfish ที่มีสีสันลวดลายที่สวยงาม โตเต็มที่จะมีขนาดไม่เกิน 15 ซม. ลำตัวมีสีน้ำเงินเข้มและเหลืองเข้ม สีละครึ่งตัว สีสันสวยสะดุดตาต่อผู้พบเห็น

อีกทั้ง ราคาในตลาดไม่สูงมากตกตัวละ 150-300 บาท ส่งผลให้ปลาชนิดนี้ได้รับความนิยมนำไปจัดแสดงตามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสาธารณะและเลี้ยงในตู้ของผู้ที่ชื่นชอบสัตว์น้ำสวยงาม

“เพื่อไม่ให้ปลาชนิดนี้ลดจำนวนลง ทางกรมประมงจึงได้ศึกษาวิจัยวิธีการเลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนพ่อแม่พันธุ์ นำมาศึกษาเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก รวมถึงอาหารที่ใช้สำหรับอนุบาลลูกปลา ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นที่สำเร็จ ตอบสนองความต้องการของตลาด และได้รับความนิยมจากตลาดปลาสวยงาม”

ด้าน นายวรดร สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ได้ศึกษาวิธีเพาะพันธุ์ เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิในรอบวันได้ และควบคุมเรื่องแสงสว่างเพื่อช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ ให้อาหาร 2 ชนิด คือไรน้ำเค็มตัวเต็มวัยและอาหารสดที่มีส่วนผสมของหอยแมลงภู่ กุ้ง หมึก เพรียงทราย เป็นหลักและเสริมด้วยสไปรูลิน่าชนิดผง น้ำมันปลาทูน่า

จากนั้นเริ่มจับคู่พ่อแม่พันธุ์นำมาเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด เพื่อให้พ่อแม่พันธุ์ปลาผสมพันธุ์และวางไข่ ทั้งนี้ เมื่อลูกปลาฟักออกมาแล้วจะทำการอนุบาล 0-10 วัน ด้วยวิธีสร้างความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์และแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยง เมื่อลูกปลาอายุ 10-20 วัน จะให้โรติเฟอร์ โคพีพอด ไรน้ำกร่อยและไรน้ำเค็มเป็นอาหาร จากนั้นฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูป เมื่อมีอายุ 2 เดือน ซึ่งช่วงนี้จะมีการพัฒนาสีและรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย

Categories: News